Na této stránce naleznete přehledně všechna média, grafické podklady případně videa a zvukové stopy určené pro použití mimo web vanocnicukrovi.cz .
Všechny podklady jsou určené pro naše partnery nebo smluvní oděratele a podléhají tak zákonu č. 121/2000 Sb o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Bez souhlasu není možné jakékoli materiály používat nebo šířit kromě materiálů, kde je to výslovně povoleno a které jsou takto označeny.

Grafické podklady

Katalog (verze pro web)

Aktuální nabídka našeho vánočního cukroví pro firmy ve formě brožury určené pro web.

(formát PDF)

Katalog (verze pro tisk)

Aktuální nabídka našeho vánočního cukroví pro firmy ve formě brožury určené pro tisk.

(formát PDF)

Šablona samolepky

Šablona rohové samolepky 500g balení krabičky s průhledným víkem.

(formát PDF)

Krabice se samolepkou

Šablona s prázdnou samolepkou na 500g krabici s průhledným víkem.

(formát JPEG)